Využití dotací z programu Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“) je dalším aspektem, kterým se zabýváme. Pomáháme našim zákazníkům získat finanční podporu a dotace pro své projekty v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Naš tým odborníků se postará o vypracování žádosti a veškeré administrativní záležitosti spojené s využitím dotací.

V současné době je možné žádat o následující dotace:

Chcete-li kompletní informace k dotácím získáte na stránkách www.novazelenausporam.cz

Nová zelená úsporám