Fotovoltaická elektrárna je zařízení určené k hromadné výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Tato zařízení využívají jev fotovoltaického účinku k přeměně slunečního záření na elektrickou energii. Fotovoltaické elektrárny mohou být různých velikostí, od malých střešních instalací na domácích domech až po velké komerční nebo průmyslové elektrárny.

Zde jsou některé klíčové prvky fotovoltaických elektráren
Fotovoltaické panely

Tvoří základ fotovoltaické elektrárny. Tyto panely obsahují fotovoltaické buňky, které přeměňují sluneční záření na elektrickou energii.

Montážní prvky

Slouží k uchycení panelů na střechu, pozemek nebo jinou platformu tak, aby byly namířeny ve správném směru a pod optimálním úhlem ke slunci.

Invertory

Invertory přeměňují stejnosměrný proud (DC) vyrobený panely na střídavý proud (AC), který lze použít pro elektrické spotřebiče a distribuovat do elektrické sítě.

Elektrická distribuce

Elektrická energie z fotovoltaických panelů se distribuuje do elektrické sítě domu, podniku nebo elektrické sítě veřejného dodavatele.

Baterie (volitelné)

Některé fotovoltaické elektrárny jsou vybaveny bateriemi pro ukládání přebytečné energie, která může být použita v noci nebo během oblačných dnů.

Monitorovací systém

Monitorovací systémy sledují výkon fotovoltaické elektrárny a pomáhají identifikovat případné problémy nebo snižování výkonu.

Fotovoltaické elektrárny jsou ekologicky šetrné a udržitelné zdroje energie, protože nevytvářejí emise skleníkových plynů a spoléhají na obnovitelný zdroj energie – slunce. Mohou být instalovány na střechách domů, budov, průmyslových komplexů a na pozemcích s dostatkem slunečního záření. Tyto elektrárny přispívají k snižování nákladů na elektrickou energii, a v některých případech mohou majitelé fotovoltaických elektráren prodávat přebytečnou energii zpět do elektrické sítě.