Využití dotací z programu Nová zelená úsporám Light (dále jen „NZÚ Light“) je dalším aspektem, kterým se zabýváme. Jsme schopni Vám předat kontakty na osoby, které jsou oprávněny Vám žádost vyřídit. Jakmile bude dotace schválena můžeme Vám zajistit instalaci fotovoltaického ohřevu vody.

Kdo může žádat

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Kolik získáte

Chcete-li kompletní informace k dotacím získáte na stránkách www.novazelenausporam.cz

Nová zelená úsporám