Pomocí solárních panelů přeměňujeme sluneční energii na teplo, které je následně využíváno k ohřevu vody. Tímto způsobem mohou naši zákazníci snížit své náklady na ohřev vody a zároveň snížit svou závislost na fosilních palivech.