Ostrovní systémy, známé také jako off-grid systémy, jsou energetické instalace, které nejsou připojeny k hlavní elektrické síti. Toto označení se obvykle používá ve spojení s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou solární panely, větrné turbíny, malé vodní elektrárny a baterie, které umožňují výrobu a skladování elektrické energie pro lokální spotřebu, nezávisle na veřejné elektrické síti.

Ostrovní systémy mají několik klíčových prvků
Nezávislost na elektrické síti

Tyto systémy jsou navrženy tak, aby fungovaly nezávisle na veřejné elektrické síti. To je obzvláště užitečné v oblastech, kde není dostupná stabilní elektrická infrastruktura.

Obnovitelné zdroje energie

Většinou jsou napájeny obnovitelnými zdroji energie, jako jsou solární panely a větrné turbíny. Tyto zdroje energie konvertují sluneční světlo nebo vítr na elektrickou energii.

Baterie

Baterie jsou klíčovým prvkem ostrovního systému, protože umožňují skladovat přebytečnou energii, která je vyrobena během dobrých povětrnostních podmínek a využívat ji, když slunce nesvítí.

Generátory (volitelné)

V některých ostrovních systémech mohou být dieselové generátory nebo jiné záložní generátory použity jako záložní zdroje energie, zejména v případě dlouhodobého nepříznivého počasí nebo poklesu výroby obnovitelné energie.

Ostrovní systémy jsou často využívány na místech, kde není možné se připojit k elektrické síti, jako jsou odlehlé vesnice, horské chaty, ostrůvky, nebo v nouzových situacích, kdy dojde k výpadku veřejného elektrického zásobování. Tyto systémy mohou být také využívány pro snižování nákladů na elektrickou energii a podporu udržitelnosti tím, že využívají obnovitelné zdroje energie.

Při návrhu ostrovního systému je důležité vzít v úvahu spotřební nároky, kvalitu obnovitelných zdrojů energie a kapacitu baterií, aby byla zajištěna stabilní a spolehlivá dodávka elektrické energie.